Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Witamy w grupie PSZCZÓŁEK !!!

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIOSNA TUŻ, TUŻ… 

19.03.18r. - 23.03.18r.

przebisniegi.jpg

 1. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące wczesną wiosną (topnienie śniegu, wyższa temperatura…).
 2. Rozpoznawanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów (krokus, przebiśnieg, zawilec…).
 3. Rozwijanie podstawowych umiejętności związanych z uprawą i hodowlą roślin.
 4. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WŚRÓD DRZEW I CHMUR

                      SŁYCHAĆ WIOSENNY PTASI CHÓR

12.03.18r. - 16.02.18r.

Obraz znaleziony dla: obrazki przedszkolne o przylotach ptaków wiosną

 1. Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody.
 2. Dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
 3. Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
 4. Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

                                  

   

                      TEMAT KOMPLEKSOWY: MOJE RODZEŃSTWO

05.03.18r. - 09.03.18r.

family.png

 1. Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
 2. Uwrażliwianie na piękno sztuki. Zapoznanie z teatrem, jego wyglądem zewnętrznym i wewnętrznym.
 3. Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy. Klasyfikowanie i przeliczanie elementów w zbiorze.
 4. Ukazanie dzieciom roli i znaczenia kobiet we współczesnym świecie. Zachęcanie do okazywania szacunku wszystkim kobietom z najbliższego otoczenia.
 5. Doskonalenie świadomości „ja i moje otoczenie”.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W TEATRZE BAJKOWY ŚWIAT 

26.02.18r. - 02.03.18r.

Obraz znaleziony dla: obrazki przedszkole chomikuj zabawa w teatr bajkowy 

1.    Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.

2.    Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

3.    Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

4.    Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w teatrze (odpowiedni ubiór i zachowanie).

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POZNAJEMY ŚRODKI LOKOMOCJI

19.02.18r. - 23.02.18r.

Srodki_transportu___lataja__jezdza__plywaja.jpg 

1.    Poznawanie przez dzieci różnych środków lokomocji (wodnych, lądowych i powietrznych) ich wyglądu i przeznaczenia.

2.    Rozwijanie zdolności uważnego słuchania utworów literackich.

3.    Zapoznanie z pojazdami kosmicznymi oraz życiem w kosmosie.

4.    Doskonalenie umiejętności matematycznych – zabawy z liczeniem stosownie do możliwości intelektualnych dzieci.

5.    Rozwijanie spostrzegawczości oraz szybkości kojarzenia różnych zdarzeń poprzez zabawy z wykorzystaniem pojazdów.

  

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DO SKLEPÓW WYRUSZAMY, GDY ZAKUPY ROBIĆ MAMY

12.02.18r. - 16.02.18r.

tablice-tematyczne-sklep.jpg 

1.    Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.

2.    Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.

3.    Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.

4.    Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

 

    TEMAT KOMPLEKSOWY: BAWIMY SIĘ NA BALU

05.02.18r. - 09.02.18r.

Obraz znaleziony dla: obrazki o balu karnawałowym w przedszkolu

 

1.    Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem.

2.    Kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.

3.    Zapoznanie z utworami literackimi o wartościach wychowawczych.

4.    Zwrócenie uwagi na zgodną zabawę z rówieśnikami, integrowanie się dzieci oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

5.    Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W KRAINIE MARZEŃ

29.01.18r. - 02.02.18r.

baw_ucz_sie.gif?z%3AS3slJJ37ElANp4Fzccp29GXIkEDRZ5OYzYI8I040AoWzlRQnKMjCOFMfIbIhNaAs 

1.    Wyrażanie własnych myśli i życzeń.

2.    Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych.

3.    Nabywanie umiejętności opowiadania o swoich marzeniach.

4.    Dostrzeganie potrzeb, marzeń  innych ludzi.

5.    Zapoznanie ze sposobami podróżowania w różnych warunkach klimatycznych.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZIMA, ZIMA WKOŁO BAWMY SIĘ WESOŁO  

08.01.18r. - 12.01.18r.

dzieci-zimowe-zabawy-ilustracja-dla-dzieci-400-1640514.jpg 

1.    Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i krajobrazu  zimowego.

2.    Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowywanie się podczas zimowych zabaw na śniegu.

3.    Zapoznanie ze sportami uprawianymi podczas zimy (hokej, narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo).

4.    Wzbogacenie wiedzy dzieci poprzez  przeprowadzenie doświadczeń i zabaw badawczych z wykorzystaniem śniegu.

5.    Klasyfikowanie i przeliczanie przedmiotów wg wielkości : mały, średni, duży.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: NOWY ROK SIĘ ZACZĄŁ

 02.01.18r. - 05.01.18r.

 

 seasons1.jpg

1.    Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, dni tygodnia, zapoznanie dzieci z nazwami.

2.    Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

3.    Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

4.    Rozwijanie umiejętności obserwowania otaczającego świata.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TUŻ, TUŻ

18.12.17r. - 22.12.17r.

 mikolaj-okno-129.gif

1.    Poznawanie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia- Wigilia.

2.    Wprowadzenie radosnego nastroju i magicznej świątecznej atmosfery.

3.    Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia.

4.    Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, uczenie sposobów wyrażania uczuć.

5.     Poznawanie wybranych drzew iglastych : sosny, jodły, świerka.

6.    Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch).

7.    Kształtowanie umiejętności poprawnego stosowania określenia długości – porównywanie długości łańcuchów.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

11.12.17r. - 15.12.17r.

Boże Narodzenie, Dziecko, Pinheiro 

1.    Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

2.    Zachęcanie do uczestniczenia w przygotowaniach do świąt w przedszkolu i domu rodzinnym: wspólne ubieranie choinki, wykonywanie prostych ozdób choinkowych, przygotowywanie drobnych upominków dla najbliższych, słuchanie i śpiewanie kolęd.

3.    Kształtowanie uczucie przywiązania do swojej rodziny, integracji z grupą, wyrozumiałości dla siebie nawzajem.

4.    Zachęcanie dzieci do wspólnego spędzania czasu wolnego ze swoją rodziną, angażowanie się dzieci w codzienne życie rodziny: pomoc rodzicom w porządkach, uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: CZEKAMY NA MIKOŁAJA

                                04.12.17r. – 08.12.17r.

Obraz znaleziony dla: obrazki przedszkolne z mikołajem

 1.       Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem.
 2.       Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.
 3.       Odkrywanie uczucia radości z możliwości dawania upominków i otrzymywania prezentów z okazji grudniowych świąt.
 4.       Wyrabianie potrzeby dzielenia się przeżyciami z przedszkola-spotkanie z Mikołajem, w domu rodzinnym.
 5.       Wyrażanie swych pragnień w sposób zrozumiały dla otoczenia.
 6.       Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się określeniami położenia w przestrzeni : na, pod, za, obok.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: POMAGAMY INNYM

                                27.11.17r. – 01.12.17r.

Obraz znaleziony dla: obrazki przedszkolne pomagamy sobie w przedszkolu

 1. Stworzenie okazji do czynienia dobrych uczynków.
 2. Zwrócenie uwagi na przejawy życzliwości , uczynności i uprzejmości wobec dzieci w grupie, osób pracujących w przedszkolu oraz innych osób.
 3. Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.
 4. Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wobec dzieci.
 5. Zwrócenie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych – proszę, dziękuję, przepraszam w codziennym życiu.

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:   WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY

20.11.17r. – 24.11.17r.

Obraz znaleziony dla: grafika obrazki przedszkole chomikuj

1. Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

2. Doskonalenie znajomości kolorów i barw.

3. Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.

4. Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

               

TEMAT KOMPLEKSOWY:   DBAMY O CZYSTOŚĆ                                          

                                 13.11.17r. - 17.11.17r.

 

Obraz znaleziony dla: obrazki o czystości przedszkole

1. Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

2. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

3. Wdrażanie do samodzielności.

4. Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:   FIGLE JESIENNEGO WIATRU

                                06.11.17r. – 10.11.17r.

1.    Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

2.    Budowanie prostych konstrukcji latających.

3.    Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.

4.    Bogacenie czynnego słownika dzieci.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DESZCZOWA POGODA

                                30.10.17r. – 03.11.17r.

1.    Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.

2.    Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.

3.    Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

 

Intranet

Kontakt

Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
OG - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 7:30-16:30
  piątek 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.