Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

CZARODZIEJE

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania RÓŻCZKa ilustracjeZnalezione obrazy dla zapytania czarodzieje ilustracje

 

 

 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze 

CZERWIEC 

 

 1. „PODRÓŻE MAŁE I DUŻE” (05 – 09. 06. 2017)

Wyzwalanie uczuć radości podczas wspólnej zabawy.

Dostrzeganie celowości wypoczynku i relaksu w życiu człowieka.

Znalezione obrazy dla zapytania PODRÓŻE WAKACJE DZIECI ILUSTRACJE

 1. „WYRUSZAMY W ŚWIAT" (12 – 16.06.2017)

Przybliżenie wiadomości o innych krajach, poznanie mapy Europy

Uczestniczenie w lekcji wspólnie z uczniami szkoły podstawowej.

 Zabawy w sali zabaw ruchowych, spotkanie w bibliotece.

 

Podobny obraz

 1.  „LATO” (19 – 30.06.2017)

Rozumienie konieczności przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych. Organizowanie wspólnie z dziećmi uroczystości przedszkolnych na zakończenie roku szkolnego

i pożegnanie przedszkola.

Podobny obraz

 1. Doskonalenie umiejętności czytania: ćwiczenia w czytaniu zdań, dobieranie zdań do ilustracji, rozwiązywanie rebusów słowno –obrazkowych.
 2. Zapoznanie z kształtem liter: H, h, Z,z
 3. Zabawy kształtujące dziecięce liczenie. Utrwalenie kształtu cyfry 10

MAJ 2017

 

 1. „WIOSENNY KONCERT” (08 – 12.05.2017)

Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej przez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie. Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne

Podobny obraz

2.„WODA” (15 – 19.05.2017 )

Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

 

3.„ŚWIĘTO RODZINY” (22 - 26.05.2017)

Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców. Dostrzeganie wkładu wszystkich domowników w codzienne prace domowe. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, uczestnictwo  w pracy zawodowej rodziców

Znalezione obrazy dla zapytania dzień rodziny ilustracje

4.„JESTEŚMY DZIEĆMI, LUBIMY SIĘ BAWIĆ” (29.05.  – 02.06.2017)

Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” poprzez  dostrzeżenie odmienności i autonomii drugiego człowieka. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

5.Zabawy kształtujące dziecięce liczenie. Konstruowanie gier matematycznych – wdrażanie do zgodnej rywalizacji, wyrabianie odporności emocjonalnej, rozwijanie zdolności do

6.Zapoznanie z kształtem liter: C, c, W, w, Y, y, N, n 

7.Czytanie sylab, wyrazów oraz zdań różnymi sposobami z wykorzystaniem różnych metod. Rozwijanie motywacji do czytania. Doskonalenie techniki czytania.

8.Zabawy kształtujące dziecięce liczenie. Utrwalenie kształtu cyfry 9

 

 

KWIECIEŃ 2017

 

 1. „Płynie Wisła, płynie… - wycieczka po Polsce” (03.04. – 07.04.2017r) (18.04. –21.04.2017r)

Rozpoznawanie i nazywanie swojego miasta, ulicy oraz ciekawych miejsc. Poznanie historii, herbu – Nowego Dworu Mazowieckiego.

Zapoznanie z symbolami narodowymi (flagą, godłem, hymnem narodowym), herbem Warszawy – Syrenką.

 

Uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych.

Budowanie atmosfery tolerancji i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

 1.  „WIELKANOC”10.04 – 14.04.2017 r.

Poznawanie polskich tradycji ludowych związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych – palmy, pisanki, święconka, Śmingus – dyngus.

Podobny obraz

 1. „WIOSNA NA WSI”10.04 – 14.04.2017 r.

Zaznajomienie dzieci ze zwierzętami hodowanymi w zagrodzie wiejskiej (nazwa, wygląd zwierząt dorosłych i młodych, sposób poruszania się i odżywiania, charakterystyczne odgłosy. Dowiadywanie się o ich użyteczności.

Znalezione obrazy dla zapytania zwierzeta z wiejskiego podwórka ilustracja dzieci

 1. Doskonalenie umiejętności czytania: ćwiczenia w czytaniu zdań, dobieranie zdań do ilustracji, rozwiązywanie rebusów słowno –obrazkowych.
 2. Zabawy kształtujące dziecięce liczenie. Konstruowanie gier matematycznych – wdrażanie do zgodnej rywalizacji, wyrabianie odporności emocjonalnej, rozwijanie zdolności do
 3. Zapoznanie z kształtem liter: g, G, ł, Ł 
 4. Czytanie sylab, wyrazów oraz zdań różnymi sposobami z wykorzystaniem różnych metod.
 5. Zabawy kształtujące dziecięce liczenie. Zapoznanie z cyfrą 0, 9

 

 

Marzec

„ZAWODY” (27.02 – 03.03.2017)

Zapoznanie dzieci z zawodami, jakie wykonują dorośli.

Rozwijanie postawy tolerancji oraz szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w Filharmonii Narodowej.

Rozwijanie wrazliwości muzycznej.

Zabawy kształtujące dziecięce liczenie. Zapoznanie z cyfrą 7

 

Znalezione obrazy dla zapytania zawody

"W MARCU JAK W GARNCU” (06 – 10.03. 2017)

Uświadomienie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, rozpoznawanie i nazywanie charakterystycznych zjawisk atmosferyc znych

Znalezione obrazy dla zapytania w marcu jak w garncu

„BEZPIECZNIE W SIECI” (13 – 17.03.2017)

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu.

Poznanie korzyści oraz zagrożeń wynikających z poruszania się w sieci.

Podobny obraz

„WIOSENNE PRZEBUDZENIE” ( 20 – 24.03.2017)

Określenie pogody i typowych zjawisk atmosferycznych.

Uświadomienie faktu zbliżania się nowej pory roku – wiosny.

Znalezione obrazy dla zapytania wiosna ilustracja

„MARCOWE FIGLE” (27 – 31.03.2017)

Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej przez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie

Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Prowadzenie hodowli roślin.

Obserwacja rozwoju i wzrostu posianych roślin..

Rozwijanie sprawności manualnej w różnych pracach plastyczno- technicznych

Zapoznanie z kształtem liter: R, r, F, f, U, u  

Czytanie sylab, wyrazów oraz zdań różnymi sposobami z wykorzystaniem różnych metod.

Zabawy kształtujące dziecięce liczenie. Zapoznanie z cyfrą  8.

 

 

Zadania dydaktyczno – wychowawcze

LUTY 

„KARNAWAŁOWE ZABAWY” (30.01 – 03.02.2017)

Wprowadzenie dzieci w karnawałowy nastrój.

Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu  

Udział w Balu Karnawałowym zorganizowanym w przedszkolu.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem.

Znalezione obrazy dla zapytania BAL KARNAWAŁOWY ILUSTRACJA

Podobny obraz

„FERIE TO JEST SUPER SPRAWA, ODPOCZYNEK I ZABAWA” (06 – 10.02. 2017)

Korzystanie z uroków zimy. Rozumie potrzeby ruchu na świeżym powietrzu i hartowania organizmu

Przybliżenie dzieciom rodzajów różnych zabaw na śniegu.

Uwrażliwienie dzieci na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na śniegu i lodzie.

Zachęcanie dzieci do dokarmiania ptaków zimą .

Rozwijanie sprawności manualnej w różnych pracach plastyczno- technicznych.

Zapoznanie z kształtem liter: B, b,  

Czytanie sylab, wyrazów oraz zdań różnymi sposobami z wykorzystaniem różnych metod.

Zabawy kształtujące dziecięce liczenie. Zapoznanie z cyfrą 7.

Znalezione obrazy dla zapytania zabawy na śniegu

Styczeń 2017

 

 

„NOWY ROK” (02 – 05.01.2017r.)

Dostrzeganie powtarzalności wydarzeń pór roku, miesięcy, zapoznanie z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia.

Poznanie roli zegara w życiu człowieka oraz zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu.

Znalezione obrazy dla zapytania zegary nowy rok ilustracje

 

 „NA ŚNIEGU” (09 – 13.01.2017r.)

Rozumie potrzeby ruchu na świeżym powietrzu i hartowania organizmu. Przejawianie troski o własne bezpieczeństwo. Dostrzeganie piękna zimowych krajobrazów.

Podobny obraz

„DZIEŃ BABCI I DZIADAK” (16 – 20.01.2017r.)

Kształtowanie szacunku do osób starszych. Wzmocnienie więzi emocjonalnej z dziadkami. Ustalenie własnego miejsca i roli w życiu rodziny. Uczestnictwo w uroczystościach związanych z Dniem Babci i Dniem Dziadka.

Znalezione obrazy dla zapytania babci i dziadek ilustracje

 

„SPORTY ZIMOWE” (23 – 27.01.2017r.)

Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportu uprawianymi na śniegu i lodzie. Rozwijanie zainteresowania sportem. Poznanie krajobrazu gór.

Znalezione obrazy dla zapytania sporty zimowe dzieci  ilustracje

 1. Doskonalenie wymowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe.
 2. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez rysowanie, malowanie, składanie, wycinanie.
 3. Zapoznanie z kształtem liter: j, J, k, K
 4. Czytanie sylab, wyrazów oraz zdań różnymi sposobami z wykorzystaniem różnych metod.
 5. Zabawy kształtujące dziecięce liczenie.

 

 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Grudzień 

„POMAGAMY SOBIE NAWZAJEM”  (05-09.12.2016r)

Uczenie się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec bliskich osób. Kształtowanie świadomości własnej osoby.  

Poznawanie zwyczajów i tradycji świąt Bożego Narodzenia

 1. spotkanie z Mikołajem
 2. udział w przedstawieniu jasełkowym, dostarczenie wrażeń estetycznych w kontakcie z tekstem literackim dzielenie się przeżyciami

Podobny obraz

 

„SPOTKANIE JASEŁKOWE” (12-16.12. 2016r)

 

Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji i przeżyć.

Wykonywanie różnorodnych ozdób na dekorację sali i świątecznego drzewka.

Podobny obraz

„TRADYCJE POŻONARODZENIOWE W RÓŻNYCH KRAJACH”  (19-23.12.2016r)

Poszerzenie wiedzy n/t tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach europejskich.

Rozwijanie motywacji do czytania. Doskonalenie technik czytania.

Zabawy kształtujące dziecięce licznie.  

Znalezione obrazy dla zapytania skarpeta na prezenty gif

 

Intranet

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM

ul. Młodzieżowa 1
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311688691, REGON: 146254836
mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl

Sekretariat Zespołu - tel./fax 22 775 50 00
PP5 - 22 775 58 71
SP7 - 22 775 50 00
PG2 - 22 775 32 10

Kontakt

Mapa - lokalizacja

Newsletter

Dopisz się do newslettera.

Godziny otwarcia

Godziny pracy sekretariatu zespołu

Godziny otwarcia 8:00-16:00

 

Stopka

Copyright Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.